+420 778 443 348 (po-pá 9-15h)

Zakoupením affiliate software AffilBox potvrzuje uživatel (držitel licence na software AffilBox) i poskytovatel software AffilBox svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem software AffilBox je:
OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52

IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila licenci affiliate software AffilBox.

1. Obecné podmínky
1.1 Provizní software AffilBox provozuje společnost OLYMPIC s.r.o., dále jen AffilBox
1.2 Zájemce, který si zakoupí licenci software AffilBox se nazývá uživatel.
1.3 Objednávka software AffilBox je závazná. Ihned po objednání bude uživateli vystavena zálohová faktura se splatností 7 dní. Po jejím uhrazení bude uživateli vystaven daňový doklad.
1.4 Licence software AffilBox je platná po jeden rok od objednání. Pokud uživatel nezaplatí zálohovou fakturu do 14 dní od jejího vystavení, vyhrazuje si poskytovatel právo znemožnit tomuto uživateli přihlášení do jeho systému a tím také využívat software AffilBox.
1.5 Před vypršením platnosti licence bude zákazníkovi automaticky vystavena nová faktura na další období. Pokud tato faktura nebude uhrazena do 14 dní od jejího vystavení, vyhrazuje si poskyovatel právo znemožnit tomuto uživateli přihlášení do jeho systému a tím také využívat software AffilBox.

2. Práva a povinnosti uživatele
2.1 Uživatel může požádat o ukončení platnosti jeho licence kdykoliv během její platnosti. Pokud tak učiní, bude přihlášení do jeho systému znemožněno.
2.2 Uživatel nesmí používat software AffilBox k propagaci kampaní a produktů, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo dobrými mravy.
2.3 Uživatel software AffilBox nesmí poškozovat dobré jméno poskytovatele.
2.4 Uživatel si nesmí objednat software AffilBox přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, tak nemá nárok na vzniklou provizi.
2.5 Uživatel je povinnen chránit své přístupové údaje k software AffilBox před zneužitím třetí stranou
2.6 Uživatel má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání požádat o zrušení své licence a vrácení peněz.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1 Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za schvalování a vyplácení provizí uživatelem svým partnerům.
3.2 Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči k výpočtu provizí, nenese však odpovědnost za možný chybný výpočet.
3.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou používáním software AffilBox.
3.4 Poskytovatel garantuje 99.5% dostupnost systému. Do dostupnosti systému se nezapočítávají neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.
3.5 Pokud by došlo k ukončení provozování systému AffilBox ze strany poskytovatele, bude uživateli umožněn přechod na jiný affiliate software, či mu bude umožněno nainstalovat si systém na svůj vlastní server a používat jej dále pro své potřeby po dobu platnosti své licence.
3.6 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

4. Ceny
4.1 Cena roční licence na software AffilBox je 6.990 Kč (8.458 Kč s DPH). V rámci této ceny obdrží uživatel právo využívat po dobu jednoho roku veškeré funkce systému AffilBox.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Uživatelé, kteří si objednali software AffilBox souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci software AffilBox, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.