Affiliate slovník

Affiliate marketing je poměrně nové odvětví (obzvláště v ČR) a proto jsou většině lidí, kteří se s tímto oborem seznamují, cizí pojmy jako CPA, lead apod.

Sestavili jsem  tento slovník pojmů z affiliate marketingu, aby vám pomohl se lépe orientovat a pochopit o čem se v článcích mluví.

Slovníček důležitých affiliate hesel a pojmů

Ad

Z anglického advertisement, tedy inzerát / reklama.

Affiliate Manager

Správce provizního programu, stará se o partnery a vylepšování nabídky, bannerů apod.

Affiliate Network

Provizní síť spravující větší množství provizních programů. Síť má velké množství zaregistrovaných partnerů, kteří propagují nabídky obchodníků.

Affiliate odkaz

Odkaz na stránky obchodníka s parametrem, který identifikuje partnera, který přivedl zákazníka. např. www.affilbox.cz?a_box=123 – parametr a_box určuje komu bude přiřazena provize.

Banner

Grafický reklamní prvek

Cookie

Textový soubor v prohlížeči, který slouží k uchovávání informací pro pozdější použití. V affiliate se do něj uloží např. informace, odkud zákazník přišel a kdo jej doporučil.  Pokud zákazník zavře prohlížeč a nakoupí později, tak je dle cookie přiřazena provize.

CPA

Cost per Acquisition – Cena za akci, může se jednat o objednávku, kontakt, vyplněný formulář apod.

CPC

Cost per Click – Cena za kliknutí.

CPL

Cost per Lead – Cena za kvalifikovaný kontakt.

CPM

Cost per Mil – Cena za 1000 zobrazení.

CPO

Cost per Order – Cena za objednávku.

CPS

Cost per Sale – Cena za prodej.

CPV

Cost per View – Cena za jedno zobrazení.

CTR

Click-through – Proklikovost.

EPC

Earnings per click – Částka vydělaná na jeden klik.

EPM

Earnings per mil – Výdělky na 1000 zobrazení.

Fraud

Podvod – Vyklikávání vlastích inzerátů, objednávky přes vlastní affiliate odkaz atd.

Impression / imprese

Zobrazení reklamního prvku, zpravidla banneru.

Konverzní kód

Kód který je vkládán na děkovací stránku, který se stará o zaznamenání konverze.

Landing page

Speciální stránka na kterou vedou odkazy partnerů, která je vytvořena za účelem maximalizování počtu konverzí.

Lead

Kvalifikovaný kontakt zájemce (zpravidla o nějakou službu). Kontakt, který byl schválen a odpovídá požadavkům.

Obchodník / inzerent

V pojetí affiliate programu je to majitel e-shopu, nebo webové stránky, na kterou odkazují partneři a kde se uskutečňují konverze.

Partnerský program

Automatizovaný marketingový nástroj, kdy partneři doporučují produkty obchodníka a za uskutečněné nákupy, které doporučili, získávají provizi.

PPA

Pay per Acquisition – Platba za akci

PPC

Pay per Click – Platba za klik

PPI

Pay per Impression – Platba za zobrazení

PPL

Pay per Lead – Platba za kvalifikovaný kontakt

PPS

Pay per Sale – Platba za prodej

PPV

Pay per View – Platba za zobrazení stránky

Provize

Procentuální část z hodnoty objednávky, kterou obdrží partner za doporučení zákazníka.

Provizní síť

viz. Affiliate Network

ROI

Return of Investment – Návratnost investice. Toto číslo vyjadřuje, jak efektivně jsou využity prostředky k vytvoření profitu.

Shaving

Nekalá technika, kterou používají obchodníci k zatajení některých konverzí.

Split testing / AB testování

Testování více verzí jedné stránky za účelem zlepšení konverzí.

Super affiliate

Partner, který přináší velké množství konverzí, stovky až tisíce měsíčně.

Tracking kód

Kód, který vkládá obchodník na své stránky. Slouží k uložení cookie v prohlížeči uživatele pro jeho pozdější identifikaci.

Trackovací pixel

Maličkatý obrázek, který si vkládají někteří partneři na stránky obchodníka, aby mohli nezávisle sledovat objednávky a mohli tak zamezit podvodům a Shavingu.

Traffic

Uživatelé, které partneři přivádí na stránky obchodníka.