Affiliate slovník

Affiliate marketing je poměrně nové odvětví (obzvláště v ČR) a proto jsou většině lidí, kteří se s tímto oborem seznamují, cizí pojmy jako CPA, lead apod.

Sestavili jsem tento slovník pojmů z affiliate marketingu, aby vám pomohl se lépe orientovat a pochopit o čem se v článcích mluví. Základní logikou, která je nutná k pochopení, jsou definice a vzájemné vztahy mezi inzerentem, správcem a partnerem.

Slovníček důležitých affiliate hesel a pojmů

Ad

Z anglického advertisement, tedy inzerát / reklama. V rámci našeho oboru se tímto označuje typicky reklamní prvek, který partneři používají pro propagaci konkrétního inzerenta. Spadají sem tedy typicky odkazy, bannery (viz níže), CTA prvky a další. Více je toto rozebrané v článku Reklamní prvky.

Affiliate manager / správce

Správce provizního programu, stará se o partnery a vylepšování nabídky, bannerů apod. Obsah jeho práce je popsaný ve článku Affiliate management, můžete se případně zkontaktovat s konkrétními affiliate správci na volné noze.

Affiliate network

Provizní síť spravující větší množství provizních programů. Síť má velké množství zaregistrovaných partnerů, kteří propagují nabídky obchodníků.

Affiliate odkaz

Odkaz na stránky obchodníka s parametrem, který identifikuje partnera, který přivedl zákazníka. např. www.affilbox.cz?a_box=123 – parametr a_box určuje komu bude přiřazena provize.

Autorita stránky

Autoritu stránky vyjadřuje její skóre – umístění ve vyhledávání, důvěryhodnost, spolehlivost, návštěvnost. Toto skóre je složeno z porovnávání několika různých parametrů a statistik. Zpravidla se hodnocení pohybuje v hodnotách od nuly do 100.

Autoritativní weby

Autoritativní weby jsou velmi kvalitní a důvěryhodné stránky, které jsou ceněny odbornou veřejností v daném oboru. Takové stránky mají vysoké hodnocení, velkou návštěvnost a poskytují kvalitní, relevantní a pravdivé informace. Proto slouží ve svém oboru jako tzv. autorita, která zaručuje kvalitu, spolehlivost informací a podobně.

API

Jako API se označuje technické propojení mezi dvěma či vícero internetovými projekty/aplikacemi – API (naše služba má také své). Typicky se jedná o určitou normu s konkrétní dokumentací a použitou technologií (JSON, XML, REST, …). API se využívá pro automatizaci některých úkonů (například schvalování konverzí), či stahování dat (ze strany partnera i inzerenta) z dané aplikace.

Article marketing

Jedna ze součástí obsahového marketingu. Je založena na strategickém umisťování krátkých tématicky zaměřených článků na internet. Hlavním cílem je propagace konkrétního webu nebo obchodu a vzbudit o ně zájem. Někdy se jedná o placené umístění (například v tisku, na mediálních webech a podobně).

Banner

Takto se označuje grafický reklamní prvek – více o jednotlivých formátech, velikostech a typech reklamních bannerů najdete v konkrétním článku.

Cashback

Cashback (neboli vratka/vrácení peněz) je specifický typ affiliate partnera, který spojuje zákazníky a jednotlivé inzerenty. Po uskutečnění objednávky zákazníkem dostane cashback (čteme „kešbek“) provizi, o kterou se poté rozdělí se daným zákazníkem. Tento typ partnera může být svým způsobem věrnostním programem daného e-shopu či on-line služby.

Cookie

Textový soubor v prohlížeči, který slouží k uchovávání informací pro pozdější použití. V affiliate se do něj uloží např. informace, odkud zákazník přišel a kdo jej doporučil.  Pokud zákazník zavře prohlížeč a nakoupí později, tak je dle cookie přiřazena provize.

CPA

Cost per Acquisition – Cena za akci, může se jednat o objednávku, kontakt, vyplněný formulář apod.

CPC

Cost per Click – Cena za kliknutí.

CPL

Cost per Lead – Cena za kvalifikovaný kontakt.

CPM

Cost per Mil – Cena za 1000 zobrazení.

CPO

Cost per Order – Cena za objednávku.

CPS

Cost per Sale – Cena za prodej.

CPV

Cost per View – Cena za jedno zobrazení.

CTA

Jako CTA (neboli call-to-action) se označuje grafický prvek na webové stránce (například partnera), který konkrétním způsobem láká návštěvníka k interakci – prokliku, stažení, … Typicky je to výrazné tlačítko s tzv. výzvou k akci, například Zde nakupte, Získejte více informací, Koupit hned, …

CTR

Click-through – Proklikovost.

Deep linky

Deep linking je odkazování a směrování uživatelů přímo na jednotlivé unikátní stránky inzerenta – například na konkrétní produkty (nikoliv na homepage). Takové odkazy mají zpravidla vyšší konverznost, protože jednoduše odkazují zákazníky přímo na produkty, které ho zajímají.

De/duplikace konverzí

Stav, který může nastat v případě, že na 1 e-shopu/službě běží v daném okamžiku vícero affiliate programů různých technologií (typicky paralelní souběh privátního programu a sítě). Díky tomu může nastat situace, že 1 objednávka se objeví ve vícero affiliate řešeních díky tomu, že ji doporučili nezávisle na sobě 2 partneři z různých partnerských programů. Řešením je právě deduplikace konverzí. Řešení je komplikované, musí se selektivně porovnat časy kliků jednotlivých partnerů a tím vybrat toho, komu bude schválena.

EPC

Earnings per click – Částka vydělaná na jeden klik.

EPM

Earnings per mil – Výdělky na 1000 zobrazení.

Fraud

Tímto označením se v našem oboru označuje podvod. Ten může mít vícero podob – nejčastěji se jedná o objednávky přes vlastní affiliate odkaz, přebírání cookies jiných partnerů, vytváření nereálných vlastních objednávek, …

Iframe

Tato technologie se v našem oboru používá pro zobrazení obsahu inzerenta na stránce partnera – typicky jde o vložené formuláře, kalkulačky či jiné dynamické prvky. Ty výrazně pomáhají partnerům v propagaci a prodejích. Iframe (coby vložený rámec jiné stránky) je základním propagačním prvkem u Lead gen kampaní (poptávkové formuláře apod.).

Impression / imprese

Zobrazení reklamního prvku, zpravidla banneru. Za pouhé zobrazení reklamního prvku se typicky v affilu neodměňuje, bývá to spíše doprovodná informace pro partnery. Díky ní si mohou spočítat jak dokáže daný reklamní prvek přivádět návštěvníky k inzerentovi.

Kontextové odkazy

Kontextové odkazy jsou odkazy vložené do textu, přes které se můžete prokliknout na cílový web. Pokud jsou používány správně, mohou přivést pěknou návštěvnost, získat pozornost, zvýšit hodnocení, důvěryhodnost či popularitu webu.

Konverze

Jako konverze se v affilu rozumí jakékoliv interakci v rámci inzerentského webu/služby, za kterou je partner odměňován. Typicky u e-shopu je to objednávka zboží, u poptávkového webu na služby je to vyplnění formuláře, u infoproduktů je to stažení či objednávka daného kurzu, …

Konverzní poměr

Je to přesný výpočet, který vám jasně ukáže, jak váš web, reklamní prvek, reklamní zdroj, … přivádí konverze (neboli objednávky – viz výše). Tato veličina se počítá typicky z přivedeného počtu návštěvníků (ideálně 100 návštěvníků pro jednoduché porovnání), versus počet objednávek získaných z tohoto objemu.

Konverzní kód

Kód který je vkládán na děkovací stránku, který se stará o zaznamenání konverze. V základní podobě musí obsahovat informace o identifikaci objednávky (typicky variabilní symbol, či jiné unikátní ID) a její hodnotě. Tato souhrnná částka v konkrétní měně bývá očištěna o DPH a poštovné.

Landing page

Speciální stránka na kterou vedou odkazy partnerů, která je vytvořena za účelem maximalizování počtu konverzí. Bývá v barvách a grafice daného inzerenta, aby co nejvíce podporovala důvěru a konverznost.

Lead

Kvalifikovaný kontakt zájemce (zpravidla o nějakou službu). Kontakt, který byl schválen a odpovídá požadavkům. Typicky se jedná o e-mailový, či telefonů kontakt.

Monetizace webu

Pojem Monetizace webu v pojetí affiliate marketingu znamená změnu nevýdělečného webu na výdělečný (případně málo výdělečného na více výdělečný). Nejčastěji je to pomocí vylepšení celých stránek ve všech ohledech (vzhled, návštěvnost, autorita…).

Obchodník / inzerent / advertiser

V pojetí affiliate programu je to majitel e-shopu, nebo webové stránky, na kterou odkazují partneři a kde se uskutečňují konverze. Tento obchodník primárně ovlivňuje chod programu a jeho nastavení. Alternativně tuto správu programu předává na tzv. affiliate manažera/správce, který je poté určitým komunikačním bodem mezi právě obchodníkem a samotným partnerem.

Obchodní podmínky

Těmi se v affiliate oboru myslí podmínky či smlouva, která ukotvuje a definuje náležitosti celé spolupráce mezi inzerentem a konkrétním partnerem. Více o nich najdete v samostatném článku, kde je i vzor ke stažení.

Opakované provize/odměny

Některé služby nabízejí propagujícím partnerům tzv. opakované provize. Jde hlavně o služby, které jsou zákazníky placeny například na měsíční bázi – za každou další platbu zákazníka tak inzerent partnerovi vyplácí dohodnutou provizi. V AffilBoxu lze toto ošetřit pomocí propojení přes API.

Partner / publisher / affilák

Je to nejdůležitější prvek v affilu – právě partner propaguje služby/produkty od inzerenta a získává za to provize (ať už fixní, nebo dynamické podle výše objednávka = to ovlivňuje inzerent nastavením reklamní kampaně). Partner je typicky majitel blogu/magazínu/fóra či zkušený online marketingový specialista, který dokáže přivádět cílenou návštěvnost ke konkrétnímu inzerentovi.

Partnerský / provizní program

Automatizovaný marketingový nástroj, kdy partneři doporučují produkty obchodníka a za uskutečněné nákupy, které doporučili, získávají provizi.

Partnerský software

Je to specializovaný software, který umožňuje spustit váš vlastní partnerský program – do kterého se registrují partneři, mají zde k dispozici přehled o jednotlivých reklamních kampaních, prvcích, odměnách, statistikách, výplatách, … Do stejného rozhraní/softwaru se přihlašuje i inzerent či správce, který zde má přehled o veškerém výkonu partnerů v daném programu. Mezi takovéto softwary patří i náš AffilBox.

PPA

Pay per Acquisition – Platba za akci.

PPC

Pay per Click – Platba za klik.

PPI

Pay per Impression – Platba za zobrazení.

PPL

Pay per Lead – Platba za kvalifikovaný kontakt.

PPS

Pay per Sale – Platba za prodej.

PPV

Pay per View – Platba za zobrazení stránky.

Proklik

Proklik je akce kdy návštěvník/uživatel klikne na banner, odkaz nebo na jiný reklamní prvek, a tím je nasměrován na cílový web inzerenta.
Počtem prokliků se následně dá měřit úspěšnost dané reklamní kampaně – proklikovost.

Provize

Procentuální část (nebo fixní odměna) z hodnoty objednávky, kterou obdrží partner za doporučení zákazníka. Tuto hodnotu nastavuje inzerent pro celou kampaň, popřípadě na míru konkrétnímu partnerovi (dle jejich dohody).

Provizní síť

viz. Affiliate Network.

ROI

Return of Investment, neboli návratnost investice. Toto číslo vyjadřuje, jak efektivně jsou využity prostředky k vytvoření profitu. Je to tedy přepočet nákladů, které jsou vynaloženy na získání určitého objemu objednávek – v rámci affilu se mohou do této rovnice počítat náklady na provoz programu/licence/softwaru, odměna správce programu, vyplacené provize partnerům a samozřejmě také i hodnota objednávek z tohoto marketingového kanálu.

Shaving

Nekalá technika, kterou používají obchodníci k zatajení některých konverzí.

Split testing / AB testování

Testování více verzí jedné stránky za účelem zlepšení konverzí.

Subaffiliate / subaffilák

Tímto názvem se označují víceúrovňoví partneři, kteří dostávají odměny za přivedení nejen klasických konverzí v rámci affilu, ale také za přivádění nových partnerů do konkrétního programu. Jejich odměna se typicky (v %) počítá z výkonu doporučených partnerů.

Subdoména

Některé provizní programy fungují na vlastní subdoméně. Jde o doménové jméno, které je unikátní a zobrazuje obsah nezávislý na hlavní doméně.

Příklad: homepage (hlavní stránka) funguje na adrese mojewebovky.cz. E-shop k tomuto webu je zřízen na shop.mojewebovky.cz. Provizní program také může běžet na vlastní subdoméně – například na spoluprace.mojewebovky.cz.

Super affiliate / TOP affilák

Partner, který přináší velké množství konverzí, stovky až tisíce měsíčně. Takového partnera je nutné si naklonit na svou stranu, aby co největší část svého výkonu přiváděl vám a ne vašemu konkurentovi. U TOP affiláka se většinou mluví o hranici 50 000-100 000 Kč vydělaných v provizích za kalendářní měsíc.

Tracking kód

Kód, který vkládá obchodník na své stránky. Slouží k uložení cookie (a dalších doprovodných technik sledování) v prohlížeči uživatele pro jeho pozdější identifikaci.

Tracking/Možnosti trackování

Samotné trackování je obecně funkce, která zajišťuje sledování návštěvníků webu/e-shopu.
V affiliate prostředí je tak možné sledovat uživatele přicházející z určitých stránek, z odkazů a podobně.
Existuje několik trackovacích metod – nejběžnější je využití cookies v prohlížeči uživatele, HTML5 cookie tracking, Flash cookie tracking nebo tracking podle IP adresy. V AffilBoxu můžete využít i tzv. S2S tracking.

Trackovací pixel

Maličkatý obrázek, který si vkládají někteří partneři na stránky obchodníka, aby mohli nezávisle sledovat objednávky a mohli tak zamezit podvodům a shavingu (viz výše).

Traffic

Uživatelé (jinak řekněme návštěvnost), které partneři přivádí na stránky obchodníka/inzerenta. Partneři se typicky snaží získat/koupit co nejvhodnější typ návštěvnosti, aby přiváděl největší množství objednávek. Jedná se tedy o cílenou návštěvnost, která má u inzerenta realizovat objednávky.

Tržní nika (Niche, Niche marketing)

Niche marketing je používán pro rozvíjení marketingu jen v jednom konkrétním segmentu, oboru (v nice). Je tak zaměřen jen na specifický vybraný obor a cílovou skupinu.

XML feed

XML feedem se v affilu myslí produktový formát, který partneři využívají v propagaci inzerenta. Zkušenější partneři dokáží díky němu postavit velmi konverzní a výkonné weby, které obsahují vždy aktuální nabídku produktů daného inzerenta. V českém prostředí se doporučuje partnerům nasdílet export produktů v tzv. Heuréka formátu.

XML katalog

Je to specifický typ partnerského webu, který stojí primárně na datech a obsahu z XML feedu jednoho či více inzerentů z affiliate programů. Tento web se tváří jako inspirační katalog produktů, návštěvníci v něm mohou filtrovat, hledat a proklikávat se přímo k jednotlivým inzerentům přes partnerské odkazy. V pokročilejší podobě jsou tyto XML affiliate katalogy rozšířeny o obsahovou část (články, recenze, návody, tipy, …) a tím zvětšují šanci na větší návštěvnost a tedy vyšší konverznost.

Zpětné odkazy (backlink)

Zpětný odkaz přivádí uživatele z jiného webu, z jiné domény. Jde o odkazování na jiné weby, na jiné adresy (a nikoliv v rámci jednoho vašeho webu).
Zpětné odkazy hrají svou roli pro pořadí výsledků vyhledávání. Na kvalitní web zpravidla vede hodně zpětných odkazů (a tento parametr zlepšuje pozice ve vyhledávačích, hodnocení odkazovaných webových stránek).