Novinky v aplikaci AffilBox.cz

Máme pro vás ucelený a konkrétní seznam novinek, funkcí a vylepšení, které se týkají naší SAAS aplikace AffilBox.cz.

Jednotlivé záznamy jsou s daty, takže se dá dohledat, jak jsme v jednotlivých obdobích pracovali na funkcích pro naše klienty.

2024

 • 18. 4. PartnerBox: V nastavení profilu je možné nastavit frekvenci posílání notifikací – jednotlivě, sdruženě za týden, sdruženě za měsíc.
 • 17. 4. PartnerBox: Do nastavení profilu přidána možnost ovlivnit posílání notifikací z konkrétních tematických kampaní z Katalogu kampaní.
 • 16. 4. PartnerBox: Doplnění nových notifikací v případě přidání nové reklamní kampaně do Katalogu kampaní.
 • 13. 4. PartnerBox: Do sekce Fakturace přidané nové řazení (sorting) dle data vydání faktury.
 • 13. 4. PartnerBox: V sekci Fakturace lze nově řadit fakturační podklady a nahrané faktury dle data narhání.
 • 13. 4. PartnerBox: Do sekce Fakturace je doplněno řazení dle částky a data splatnosti fakturace.
 • 11. 4. PartnerBox: Do sekce Fakturace přibyla možnost selektivně vybrat konkrétní kampaň – horní menu Filtrace.
 • 10. 4. PartnerBox: V sekci Fakturace byla doplně nová filtrace dle odběratele na fakturačním podkladu.
 • 9. 4. PartnerBox: Doplněna filtrace dle stavu zaplaceno Ano / ne do sekce Fakturace.
 • 8. 4. PartnerBox: Doplněno filtrování do sekce fakturace dle stavu nahrání faktury – Vše, Ano (nahraná) a Ne (doposud nenahraná – ani v PartnerBoxu, ani v konkrétním AffilBoxu).
 • 2. 4. Přepracování měřících cookies (z tracking kódů) pro lepší odolnost adblockům.
 • 15. 3. Doplnění REST API volání do Zátěžové linky.
 • 4. 3. Do menu PRO a NETWORK licencí doplněn aktuální počet zapojených partnerů v rámci sítě AffilBox Network.
 • 15. 2. Doplněna nová sada zemí pro registraci zahraničních partnerů.
 • 11. 1. Rozšíření seznamu registračních států pro registrační stránku partnerů.
 • 4. 1. Automatické vystavování fakturace za překročení Zátěžové linky za uplynulý měsíc.
 • 3. 1. Do fakturačních podkladů za licenci byl doplněl uživatel, který fakturaci inicioval.
 • 2. 1. Do API pro napojení externích katalogů byl doplněn typ licence.
 • 2. 1. Možnost zkrátit / prodloužit interval prodlužování licence na měsíční, roční či víceleté.

2023

 • 17. 10. Doplněna nová administrátorská notifikace na vystavení nové fakturace za licenci.
 • 7. 8. Do e-mailové šablony Nová konverze přibyla proměnná [PRODUCTS] – ta vypisuje obsah objednávky dle jednotlivých produktů v ní – díky kombinaci aktivovaného pluginu Provize podle kategorie a aktualizovaným konverzním kódem.
 • 10. 7. Do emailové šablony Nová registrace (partnera do programu) byla přidána proměnná Home URL pro výpis adresy, na které proběhla registrace.
 • 11. 7. PartnerBox: Přihlašovací údaje v rámci rychlo-registrace se dají do clipboardu zkopírovat jediným klikem na samotný údaj.
 • 11. 7. PartnerBox: Výpis přihlašovacích údajů do nově zaregistrované kampaně se vypisuje na děkovací stránce po registraci do vybrané kampaně.
 • 11. 7. PartnerBox: Doplněn aktualizovatelný profil (Údaje pro AffilBox v bočním panelu) pro údaje nutné k zaregistrování do nových affiliate kampaní.
 • 11. 7. PartnerBox: Přidána rychlo-registrace z Katalogu kampaní do jednotlivých AffilBoxích kampaní.
 • 10. 7. PartnerBox: Do Katalogu partnerských kampaní bylo doplněno vyhledávání do bočního panelu.
 • 10. 7. PartnerBox: Nově je podklad k fakturaci sdružený se samotným formulářem pro nahrání faktury na vyplacení provizí.
 • 9. 7. PartnerBox: V katalogu kampaní přibyla možnost filtrace mezi kampaněmi – propojené (jste zaregistrováni a už máte přidaný program na nástěnce) a nepropojené (nemáte zaregistrovaný účet).
 • 5. 7. PartnerBox: Doplněna každodenní aktualizace tematik v rámci Profilu partnera – vůči nově zapojeným kampaním v rámci dashboardu.
 • 1. 7. Hotová technická příprava na rychlo-registraci z PartnerBoxu (katalogu kampaní) do AffilBoxích kampaní.
 • 30. 6. Přidána nová notifikace do Notifikačního centra pro administrátory v případě neproplacení faktury za prodloužení licence.
 • 12. 6. Do Notifikačního centra přidána administrátorům podpora html tagů a přímých odkazů skrze editor.
 • 5. 6. Aktualizace napojení registrace partnerů na Mailchimp.
 • 9. 5. Do Networku přidány počty registrovaných partnerů (kteří jsou k oslovení v rámci sítě) k jednotlivým typům propagace a tematickým kategorií.
 • 24. 4. Administrátoři mají nově k dispozici statistiky ze své Zátěžové linky – najdou ji v sekci Fakturační historii v horní části.
 • 24. 4. Přidán nová možnost do Networku – filtrace mezi partnery v Katalogu partnerů – Všichni, Pozvaní a Registrovaní.
 • 8. 4. Do Networku jsme přidali možnost přímo pozvat vybraného partnera do programu skrze administraci – v rámci Partnerbox.cz dostane notifikaci (klasickou i push do mobilní aplikace) a e-mailové upozornění o pozvání.
 • 28. 3. Spustili jsme novou licenci typu Network – s katalogem partnerů k pozvání.
 • 20. 3. Do PartnerBoxu byla přidána nová sekce s Katalogem affiliate kampaní k propagaci – jen licence PRO a NETWORK.
 • 6. 3. Generátor odkazů si nově pamatuje naposledy vložený odkaz z pole Odkaz – ať už ten základní předvyplněný, nebo partnerem vložený.
 • 28. 2. Předvyplněn hlavní odkaz z dané reklamní kampaně do Generátoru reklamních prvků.
 • 27. 2. Vyvinuli jsme nativní mobilní aplikace pro PartnerBox.cz pro iOS i Android.
 • 15. 2. Do nastavení Reklamní kampaně přibyla možnost přidat tematiku dané kampaně – ta slouží posléze (pokud je zapnut Export pro katalogy) pro filtraci v katalozích na Affiliatekatalog.com a PartnerBox.cz (PRO licence).
 • 2. 2. Do PartnerBoxu byla přidána funkce Partnerského profilu – zlepšuje přímé pozvání do kampaní v AffilBoxu NETWORK.
 • 3. 1. Razantní zrychlení odezvy webové aplikace díky rozšíření a změně databázové infrastruktury.
 • 2. 1. Plošné vypnutí uživatelských statistik (6 hodnot) v hlavičce nástěnky pro administrátory.
 • 1. 1. Do předmětu při posílání nové Notifikace ze strany administrátora byl přidán čítač maximálního počtu znaků.

2022

 • 23. 12. Přidána možnost v PartnerBoxu na 1 klik požádat o výplatu provizí u konkrétní AffilBoxí kampaně při přesáhnutí výplatního minima.
 • 22. 12. Do detailu fakturace v PartnerBoxu přidán výpis všech konverzí, které jsou podkladem právě k dané výplatě.
 • 22. 12. Doplněna možnost přímo z PartnerBoxu nahrát svou fakturu k schválenému podkladu k fakturaci z jednotlivých AffilBoxů.
 • 22. 12. Do PartnerBoxu byl přidán výpis všech fakturací z napojeních kampaní.
 • 3. 12. Možnost přes naši podporu zapnout mazání partnerů, kampaní, …
 • 24. 10. Do Notifikačního centra jsme přidali tzv. administrátorské notifikace – tedy zprávy vytvořené správcem, které pošle svým partnerům.
 • 15. 10. Možnost filtrování dle refereru (neboli odkazující stránky partnera) v rámci Reportu prokliků.
 • 5. 10. Pro partnerské i inzerentské účty jsme přidali novou funkci – Notifikační centrum.
 • 29. 9. Přidána hláška a upozornění do PartnerBox.cz na tzv. Končící kampaně – inzerent se rozhodl ukončit kampaň s dostatečným předstihem před technickým zamčením pro nezaplacení.
 • 7. 9. Do prvního kroku vytváření Reklamní kampaně doplněna položka o nastavení její dostupnosti všem/konkrétním partnerům.
 • 3. 8. V rámci Hromadného importu konverzí je nově možnost přidat i kupony.
 • 1. 8. V návaznosti na plugin Multijazyčnost u PRO licencí byla doplněna možnost selektivně zapnout konkrétní jazyk pro konkrétní subdoménu (pro ulehčení registrace i přihlášení partnerů).
 • 18. 7. Informace o počtu Konvertujících partnerů byla přidána do tzv. lifetime statistik (první blok v hlavičce) v rámci Pokročilých statistik.
 • 18. 7. Do Pokročilých statistik byla přidána pro administrátory (a správce) nová linie grafu označující vývoj tzv. Konvertujících partnerů (mají v daném měsíci alespoň 1 konverzi).
 • 18. 7. V rámci Postbacku byly přidány 2 nové proměnné [KAMPAN], [KAMPAN_ID] pro jednodušší identifikaci kampaní.
 • 11. 7. Doplněn export všech kuponů v rámci Reklamní kampaně – Kupony pro jednodušší správu a následnou úpravu.
 • 25. 6. Vypnut Kontaktní formulář na straně administrátorů – je nadále plně dostupný v partnerských účtech.
 • 20. 6. Export konverzí v rámci Reportu konverzí nově respektuje uživatelskou měnu a ne hlavní měnu inzerenta.
 • 13. 6. Spuštěna nová funkce – generátor partnerských odkazů s propagačními kanály.
 • 13. 6. Doplněno stránkování do výpisu Reklamních kampaní (po 50 záznamech) do PartnerBoxu.
 • 23. 5. Pro větší srozumitelnost přejmenovaný CMS plugin na Blog.
 • 23. 5. Přidáno řazení dle časové platnosti do sekce Kupony.
 • 19. 5. V rámci pravidel Bonusů rozdělena Platnost od a do pro rychlejší a přehlednější sortování dle dat.
 • 19. 5. V rámci napojení AB na Smartemailing skrze plugin byl ošetřen výstup pro nefunkční zadané API klíče.
 • 18. 5. Doplněna funkce do Kontaktního formuláře pro zaslání kopie zprávy na partnerův e-mail.
 • 18. 5. Do e-mailu z Kontaktního formuláře doplněna funkce reply-to pro rychlou odpověď správce.
 • 18. 5. Doplněn Kontaktní formulář pro přihlášené partnery v administraci.
 • 7. 5. Do Statistik a Reportu konverzí doplněno pole pro hledání konkrétních kuponů u objednávek.
 • 4. 5. Přidány sloupce se Jménem a Příjmením do CSV exportu v rámci Reportu konverzí.
 • 1. 5. Do e-mailové šablony pro Novou konverzi byla přidána nová proměnná / zástupce [KUPON].
 • 1. 5. Aktualizován abecední výpis jazyků v rámci Registrace nového partnera.
 • 29. 4. V rámci subpartnerské propagace je nově vypisováno doporučující sub-affiliate ID partnera do registračního formuláře do políčka Doporučil. Je to druhá vrstva trackingu, kdy původní pracuje ještě s cookies.
 • 28. 4. Přidána podmínka, která při ručním schvalování partnerů z registrace, spouští proceduru předání kontaktu do napojeného SE, MCH (mailingových nástrojů), až po schválení daného partnera administrátorem.
 • 23. 4. V případě ručního přidání partnera je automaticky spuštěna procedura poslání jeho kontaktu do napojeného Smartemailingu, Mailchimpu, …
 • 15. 4. Do registračního formuláře přidány nové země: Norsko, Chorvatsko a Švýcarsko.
 • 11. 4. Přidán sloupec Kupon do sekce Statistiky / Statistiky pro jednodušší přehlednost výpisu konverzí.
 • 10. 4. Doplněna hláška při nefunkčním propojení skrze Prestashop plugin.
 • 9. 4. Doplněna výstražná hláška pro srozumitelnější nastavení Bonusu za registraci.
 • 7. 4. Přidána hláška do sekce Nová fakturace pro jasnější vysvětlení fakturačního období.
 • 5. 4. Do registračního formuláře přidána validace telefoního čísla počítající i s mezerami.
 • 28. 3. Zpřístupnění pravidel Bonusů pro partnery – v rámci dané reklamní kampaně v záložce Bonusy.
 • 25. 3. Zviditelnění matice/tabulky provizí pro partnery – vycházející z nastavení Kategorie provizí v dané kampani.
 • 22. 3. Funkčnost Externího SMTP přesunuta z Nastavení aplikace do samostatného pluginu pro volitelné zapnutí.
 • 15. 3. Přidána podpora a_chan parametru partnerského kanálu typicky používaného u PAPu = ulehčení migrace z tohoto řešení.
 • 10. 3. Sloučena funkčnost plug-inu Automatická detekce jazyku a nového Multijazyčnost v rámci PRO licencí = umožňuje na celé licenci zapnout/vypnout vícejazyčnost.
 • 20. 2. Přidána možnost exportu dat ze sekce Fakturace.
 • 19. 2. Do Fakturace doplněn sloupec s datem nahrání faktury – platí jen pro nově nahrané faktury od tohoto data.
 • 18. 2. Přidáno řazení dle času/hodnot do Pokročilých statistik.
 • 17. 2. Doplněn sorting (řazení) do jednotlivých tabulkových prvků – Report prokliků, Report konverzí,  Reportu kanálů.
 • 14. 2. Rozšířen seznam registrovaných zemí v rámci Registrace partnera o: Indie, Čína, Rusko, Brazílie, Korea, Japonsko, Thajsko a Vietnam.
 • 14. 2. Nově znemožněno zadání subdomény obsahující affil/affiliate pro spouštění partnerského programu na vlastní doméně – z důvodu častější blokace těchto subdomén ze stran blokátorů reklam a prohlížečů.
 • 14. 2. Doplněna filtrace do sekce Fakturace partnerských podkladů – dle stavu Zaplaceno (ano/ne) a Nahraná faktura (ano/ne.
 • 11. 2. Do CSV exportu konverzí (Statistiky – Reporty konverzí) přidán sloupec s použitými kupony v jednotlivých objednávkách.
 • 10. 2. Rozhraní pro Nastavení aplikace bylo rozděleno do více tematických bloků pro větší přehlednost správců.
 • 9. 2. Funkčnost vlastního affiliate ID se rozšířila i na možnost ručního vytvoření partnerského účtu administrátorem dané licence.
 • 8. 2. Přidána podpora formátu .jpeg u nahrávání obrázkových bannerů v rámci Reklamních prvků.
 • 8. 2. V rámci PRO licencí je možnost zapnout funkci Vlastní ID, která přidá možnost v rámci Registrace partnera si zvolit vlastní tvar affiliate ID.
 • 4. 2. Nová verze Prestashop pluginu (viz níže) umožňuje i aktualizaci pluginu přímo z rozhraní Presty na budoucí verze.
 • 4. 2. Dokončena nová verze Prestashop pluginu V 1.02., která umí ovlivňovat ne/započítání DPH do hodnoty affiliate konverze.
 • 18. 1. Přidána předběžná podpora kliků (pro statistiky) v rámci S2S trackingu.
 • 18. 1. Přidána funkčnost komentáře do konverzí v rámci S2S.
 • 18. 1. Doplněna podpora trackingu kuponů v rámci S2S.
 • 18. 1. Přidána podpora Provizí podle kategorií v rámci S2S trackingu.
 • 18. 1. Doplněna funkčnost měn a propagačního kanálu do S2S.
 • 18. 1. Aktualizován S2S tracking doplněk (sekce Pluginy) v rámci PRO licencí.

2021

 • 6. 12. Přidána multijazyčnost do souhlasu partnerů v registraci ohledně GDPR a marketingových sdělení.
 • 30. 11. Do aplikace byl předán kompletní překlad do francouzštiny.
 • 30. 11. Doplněna možnost (pro PRO licence) mít multijazyčné obchodní podmínky – pro každý jazyk jinou variantu dle potřeby.
 • 24. 11. Nově je možné vybrat jazyk textu nástěnky a vytvořit díky tomu jednotlivé překlady (multijazyčnost) pro nástěnkový text (ukazuje se jak na registrační/přihlašovací stránce, tak v samotné administraci) – funkce PRO licencí.
 • 14. 11. Dokončena interní komponenta pro exporty a importy jazykových souborů pro rychlejší plošné překlady aplikace.
 • 2. 11. Do sekce Fakturace byly doplněny daňové doklady a zálohové faktury pro přímé stažení.
 • 1. 11. Doplněna možnost platit formou Google Pay, GoPay účtem, Bitcoinem či mPlatbou za licence.
 • 1. 11. Změna fakturačního nástroje, který ovlivňuje chod interní fakturace licencí.
 • 30. 9. Aktualizován plugin Kategorie provizí – externí zpracování xml feedu bylo nahrazeno interním parserem pro vyšší rychlost a škálovatelnost.
 • 28. 9. Do filtrace katalogu kampaní přidáno abecední řazení kategorií.
 • 25. 9. V rámci AffiliateKatalog.com doplněna každodenní rutina ohledně aktualizace agregovaných dat na hlavní stránce.
 • 8. 9. Partnerům byla doplněna nová hláška do sekce Fakturace, která informuje o čekání na podklady k fakturaci (v případě, že má inzerent nastavené ruční schvalování podkladů).
 • 25. 8. Celé webové rozhraní AffilBoxu bylo přeložené do polštiny.
 • 25. 8. Doplnění změny jazyku i na registrační stránku partnerských programů (PRO).
 • 25. 8. Nové umístění výběru jazyku na přihlašovací stránce.
 • 24. 8. Do webového rozhraní PartnerBoxu doplněny stavové ikony ohledně zamčeného/ukončeného affiliate programu.
 • 24. 8. V PartnerBoxu přibyla notifikace ohledně ukončené partnerského programu.
 • 23. 8. Do PartnerBoxu doplněna notifikace na uzamčení partnerské instance.
 • 18. 8. Přidán kompletní překlad aplikace do španělštiny.
 • 12. 8. Do AffilBoxu přidán kompletní překlad do italštiny – registrace, přihlášení, administrace, …
 • 11. 8. Do registračního formuláře přidána roletka s nabídkou států – bude použita v budoucí filtraci v rámci Seznamu uživatelů.
 • 5. 8. Doplněna podmínka, která zobrazuje ARES importér dat jen v případě vybraného státu Česká republika.
 • 4. 8. Úspěšná registrace ochranné známky pro AffilBox (číslo přihlášky 570238, číslo zápisu 386883).
 • 23. 7. Administrátoři/správci programů mohou skrze naši podporu vložit do svého programu měřící/support skripty třetích stran – Google Analytics, Smartsupp, SupportBox, …
 • 15. 7. Do registračního formuláře partnerů přidána možnost stáhnout údaje data o subjektu z ARESu – skrze IČ.
 • 13. 7. Do Fakturace pro inzerenty doplněna možnost stáhnout údaje o subjektu (z českého ARESu) díky 1 zadání IČ.
 • 12. 7. Do PartnerBoxu doplněno Notifikační centrum.
 • 1. 7. Pro nové klienty doplněn Wizzard / Průvodce prvotním nastavením celé aplikace a reklamních kampaní.
 • 9. 6. Zjednodušené úvodní Globální nastavení nové licence AffilBoxu.
 • 8. 6. Aktualizováno stylování ovlivňující Gravatar profilovou fotku jednotlivých uživatelů/administrátorů.
 • 7. 6. Přidána hláška informující o nutnosti přečíst celé obchodní podmínky v registračním formuláři pro partnery – v případě využití tzv. interních „inline“ podmínek.
 • 4. 6. Zjednodušen přehled aktivních kampaní pro partnery v případě, že mají pouze 1 dostupnou kampaň pro propagaci.
 • 2. 6. V Registrovaných webech přibyly informace o stručných statistikách žádajícího partnera (prokliky, konverze, přehled za posledních 30 dní a za celé období).
 • 2. 6. Do Registrovaných webů byla přidána informace o affiliate ID partnera, který přidal pro schválení svůj web.
 • 1. 6. Aktualizace sad ikonek pro správu Hlavní domény v rámci Globálního nastavení aplikace.
 • 18. 5. Přidána možnost změnit suffix (koncovku / proměnnou) partnerských affiliate odkazů z Globálního nastavení – ? nebo #.
 • 10. 5. Přesunuto nastavení Fakturačních údajů inzerenta do samostatné záložky v Globálním nastavení licence.
 • 30. 4. Do AffiliateKatalog.com přidána várka novinek: potvrzovací hláška o přidání kampaně, fulltextové vyhledávání v nadpisech a popiscích, do vyhledávání doplněny i kategorie.
 • 26. 4. Pro české kampaně (globální jazyk Čeština), které ještě neměly obchodní podmínky pro partnery, doplněn textový vzor (nutno aktualizovat a uložit) přímo do samotného editoru podmínek. Vzor je stále ke stažení doplňkově v .doc.
 • 26. 4. Doplněn plnohodnotný editor (stejný jako v CMS, Nástěnce, …) do záložky s Obchodními podmínkami.
 • 26. 4. Ukončení pluginu Obchodní podmínky – jeho funkčnost přesunuta do samotného nastavení podmínek.
 • 26. 4. Přesunuto nastavení Obchodních podmínek pro partnery do samostatného tabu v rámci Nastavení aplikace.
 • 26. 4. Do PartnerBoxu doplněna dávka novinek: Tip na kampaň a sortování výpisu kampaní.
 • 12. 4. Spuštěna první beta verze API v podobě REST API.
 • 10. 4. Partneři i administrátoři si v rámci Nastavení uživatele mohou skrýt/zobrazit nástěnkové statistiky.
 • 26. 3. V případě ručního vkládání konverze s kuponem je doplněna vazba na trackovatelné kupony (varovná hláška znemožní přiřazení kuponu jinému uživateli).
 • 26. 3. Doplněna možnost přidat reklamní kupon a kanál v případě ručního vkládání konverze.
 • 22. 3. Zjednodušena textace rozhraní pro vkládání Obchodních partnerských podmínek.
 • 22. 3. Doplněna plošná hláška na nástěnku inzerentů, kteří nemají vložené Obchodní podmínky pro partnery.
 • 20. 3. Propojení partnerského rozhraní v AffilBoxu (z bočního panelu) s prolinkem na PartnerBox.cz.
 • 18. 3. Kampaně dostupné jen vybraným partnerům se nově nezobrazují ani na nástěnce všech kampaní.
 • 3. 3. Oficiální spuštění partnerské webové aplikace PartnerBox.cz – představení v samostatném článku.
 • 1. 3. Dokončen konektor mezi AffilBoxem a službou Google Data Studio pro lepší analytiku programů.
 • 25. 2. Zjednodušeno přihlašování pomocí 2FA díky přímé možnosti zadat kód do přihlašovacího pole.
 • 23. 2. Spuštěno betatestování partnerského rozhraní na PartnerBox.cz.
 • 7. 2. Přidána podpora pro multiměnové e-mailové reporty konverzí (posílají se v měně daného partnera a ne v globálně nastavené).
 • 1. 2. Pro administrátory přidány nové e-mailové šablony (Nová registrace, Zapomenuté heslo, Test SMTP).
 • 30. 1. Do Affiliatekatalog.com byl přidán most, který automaticky aktualizuje informace o kampaních z AB (popřípadě je při expiraci automaticky maže – více v článku).
 • 29. 1. Administrátorům byly přidány doprovodné e-mailové šablony (Vytvoření účtu, Nová faktura, Přidán nový web.
 • 18. 1. Do výpisu pravidel Bonusů byla přidána jednotlivá pravidla i s ikonkami (a nápovědou) o použitém pravidlu.
 • 13. 1. Zjednodušené zobrazení statistik na nástěnce v případě výpisu jen 1 kampaně na mobilním zařízení.
 • 5. 1. Doplněna možnost přidat skrze API nového uživatele s vlastním affiliate ID.

2020

 • 16. 12. Zvýrazněn výpis Mimořádných/Prémiových odměn ve výpisu konverzí pro větší přehlednost.
 • 15. 12. Přidána možnost registrovat partnery i se zahraničním DIČ/VAT.
 • 12. 12. Doplněna ochrana, která kontroluje existenci registrovaného e-mailu mezi partnery – platí při ručním vytvoření uživatelského účtu administrátorem.
 • 8. 12. Přidána ochrana, která zamezuje smazání uživatele/administrátora, pokud je uvedený jako aktivní inzerent u nějaké kampaně v instanci.
 • 7. 12. Rozšířena podpora atypicky dlouhých PSČ při registraci nových partnerů.
 • 6. 12. Doplněna možnost přidávání ručních konverzí v jiných, než základních měnách.
 • 4. 12. Přidána e-mailová šablona pro schvalování partnerů v případě nastavení Ručního schválení registrace (nazvaná Nová registrace)
 • 3. 12. Přidána možnost omezení počítání vícero prokliků 1 návštěvníka – vhodné pro CPC kampaně.
 • 25. 11. Dokončen vývoj tzv. globálních trackovatelných kuponů.
 • 3. 11. Připraven kompletně nový propojovací plugin/modul pro e-shopy na Prestashopu.
 • 29. 10. Spuštěna nová verze Affiliate katalogu, kde se prezentují i kampaně našich klientů, aby získaly více partnerů.
 • 20. 10. Přidána podpora volitelné tzv. Hlavní domény, která určuje jaká doména je u instancí s vícero kampaněmi brána jako hlavní pro reporty, …
 • 19. 10. Spuštěny týdenní/měsíční e-mailové reporty pro partnery, inzerenty i administrátory jednotlivých partnerských programů.
 • 5. 10. Přidána do API podpora výpisu prokliků v kampaních pro statistické účely.
 • 24. 9. Vytvořený nový typ reportu, který dle zadaného časového období vypíše všechny partnery, co nepřivedli žádný proklik a konverzi.
 • 21. 9. Přidána nová filtrace v Seznamu uživatelů podle ne/potvrzených partnerů.
 • 17. 9. Do API byla přidána podpora výpisu jednotlivých i vícero konverzí dle použitého kuponu.
 • 3. 9. Přidáno verzování fotky aff. manažera a loga v administraci instancí pro rychlejší změnu.
 • 27. 8. Dokončen nový Plugin Shoptet – přímé napojení e-shopů s AffilBoxem a využitím antiblockových tracking / konverzních kódů, provizí podle kategorií, kuponů a všech našich funkcionalit.
 • 26. 8. Ošetřena podpora delších nadpisů u jednotlivých reklamních kampaní.
 • 15. 8. Připraven nový API server – pro rychlejší odezvu, stabilitu a nový development API REST.
 • 19. 7. Zjednodušeno vytvoření nové kampaně přesunutím nastavení sub-affiliate provizí do pozdějšího nastavení.
 • 14. 7. Zvýšena přesnost a snížena technologická zátěž funkce Registrované weby.
 • 13. 7. Napojení na Smartemailing aktualizováno na V3 API.
 • 8. 7. Výjimka pro aplikování pravidel z Bonusů pro deaktivované kampaně.
 • 1. 7. Přidány nové verze chybových hlášek napříč všemi instancemi.
 • 30. 6. Nová verze minifikovaného trackovacího a konverzního kódu, která má vysokou odolnost proti adblockům a ochranám v rámci prohlížečů.
 • 26. 6. Zjednodušeno vytvoření nové reklamní kampaně odebráním titulku reklamního prvku – generuje se automaticky.
 • 18. 6. Přidána funkce do Bonusů na globální automatická pravidla napříč všemi kampaněmi v rámci 1 instance.
 • 17. 6. Přidána možnost Bez podmínky do automatických pravidel v rámci Bonusů.
 • 16. 6. Ovlivněna možnost Bonusů pro kladné i záporné úpravy partnerských provizí.
 • 15. 6. Rozšířena funkčnost Bonusů pro komplexnější práci s trackovatelnými kupony.
 • 20. 5. Rozšířena možnost změnit jazyk aplikace už z registrační/přihlašovací stránky.
 • 19. 5. Doplněna funkce, která stáhne fotku z Gravataru v případě, že ji nemá affiliate manažer nahranou.
 • 1. 5. Přidána možnost zapsat do partnerské konverze dodatečnou poznámku v době jejího vzniku.
 • 27. 4. Rozdělena nápověda v bočním panelu administrace mezi partnerské a inzerentské účty.
 • 16. 4. Do API byla přidána položka ID kampaně u výpisu konverzí.
 • 10. 4. Rozšířeno nastavení viditelnosti kuponů v přehledech partnerů.
 • 8. 4. Doplněna možnost nastavit desetiny % v provizních odměnách partnerů.
 • 8. 4. Přidána možnost ručně editovat obrat u konverzí.
 • 6. 4. Přiřazení kupónu partnerovi a při jeho využití v objednávce se mu připočítá objednávka (cross-device tracking).
 • 6. 4. Tracking kuponů, které byly využity v objednávce přivedené affiliate partnerem.
 • 10. 3. Do hlavičky na hlavní stránce administrace přibyla záložka s celkovou hodnotou nerozhodnutých konverzí.
 • 3. 3. Možnost nastavit tzv. Preferovanou doménu, která bude vždy brána jako hlavní v trackingu.
 • 20. 2. Přidána možnost mít k 1 kampani vždy 1 vlastní doménu kvůli first-party cookies.
 • 17. 2. Migrace celé SAAS aplikace na servery Stable.cz.
 • 14. 1. Možnost filtrovat statistiky přes celé období (inzerenti od založení programu, partneři od registrace).
 • 13. 1. Přidána suma obratu, provizí a počtu objednávek do reportů.
 • 11. 1. Možnost editovat HTML ve všech textových polích (nástěnka, kampaň, CMS, …).
 • 9. 1. Zvýrazněny kontakty na affiliate manažera / správce na přihlašovací stránce licence.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011